donderdag 19 april 2018

De 6de Moderne van 1961-62


Veel jaren geleden ben ik begonnen met de publicatie van oude schoolfoto’s uit mijn persoonlijke archief. Ik begon met het lager onderwijs en in 2016 was ik aan deze van de middelbare school toegekomen. Daar vloeide toen veel correspondentie uit voort, want de publicatie trok een zoektocht naar de namen op gang.
Die zoektocht is succesrijk afgerond en vandaag kunnen we op de meeste gezichten van mijn medeleerlingen een naam kleven.
Blijkbaar kwam ik in die periode ook aan foto’s van klassen waarvan ik zelf geen deel had uitgemaakt. Een ervan is toen in het vergeetboek geraakt. Gisteren vond ik hem weer.
Wat we te zien krijgen is de 6de Moderne van het college in Oostende. De foto dateert van 1961-62. Mij ga je daar niet op aantreffen, want in dat jaar zat ik de 7de voorbereidende klas uit, van wat we ‘t klein college noemden.
Ik weet niet meer wie me de foto bezorgd heeft, want er is mij toen vanuit veel hoeken materiaal bezorgd. Het zou Deweert (10) kunnen zijn, want ik ben in die dagen bij René aan huis geweest om zijn verhaal te noteren. Wie dat nog eens wil lezen moet hier maar eens kijken.
Zelf herken ik op de foto maar weinig gezichten. Uiteraard herinner ik me klastitularis Van Assel (1), waar ik later ook zelf les van gekregen heb. De voornaam van de jongen (2) naast hem is, denk ik, Gerard, maar iedereen zei Fevertje. Wie ik ook herken is nummer 27, een van de gebroeders Tas. De andere namen werden me destijds toevertrouwd door degene die me de foto bezorgd heeft, al weet ik zelf niet meer wie dat was.
Voor de rest zal het ook u opvallen dat er nog wel namen ontbreken en vooral veel voornamen. Misschien is dit wel weer zo’n moment waarop we al onze geheugens aan elkaar moeten koppelen om zodoende een netwerk te creëren waaraan Facebook een punt kan zuigen. Anders gezegd: wie meer weet wordt gevraagd z’n kennis te delen, bij voorkeur door onderaan dit stuk een reactie te plaatsen. Toevoegingen en correcties krijgen van mij dan een kleurtje in onderstaande lijst.
1. Willy Van Assel; 2. Gerard (?) Defever; 3. ?; 4. ?; 5. ?; 6. ?; 7. Redgy Verbruggen (†); 8. ?; 9. ? 10. René Deweert; 11. Vandermeulen;; 12. Degroote; 13. ?; 14. ? 15. Jan Ghesquiere; 16. Willy Pauwels. (†); 17. ?; 18. ?; 19. ?; 20. ?; 21. ?; 22. Roger Allary; 23. Pierre-Pol Mollet; 24. Venmans; 25. ?; 26. ; 27. Robert Tas; 28. ?; 29. ?; 30. Mermuys; 31. ?; 32. Werbrouck; 33. Ostijn of Hostijn.

Flor Vandekerckhove

woensdag 18 april 2018

‘Je kunt de maatschappij niet omvormen zonder de taal te reorganiseren.’


— Ursula Le Guin (1929-2018) — 
Op 22 januari overleed Ursula Le Guin, schrijfster van sciencefiction en fantasy. Ze was ook een anarchiste van het soort dat zich verwant voelt aan de tao. Een boek van Le Guin heb ik nooit gelezen, want sf en fantasy zijn mijn ding niet.
Merkwaardig is dan weer dat een aantal auteurs van het genre heel interessante zaken te vertellen hebben over kunst in ’t algemeen en literatuur in het bijzonder. In deze blog heb ik het eerder al gehad over J.G. Ballard, China Miéville en Neil Gaiman. In dat rijtje past ook Ursula Le Guin.
Over haar opvattingen spreekt ze in Talking on the Water: Conversations about Nature and Creativity, een boek van Jonathan White, een activist die erg begaan is met de bescherming van het mariene milieu.
‘De dagdagelijkse routine van de meeste volwassenen is zo zwaar en artificieel dat we afgesloten zijn van een groot deel van de wereld. We doen dat om ons werk te kunnen verrichten. Ik denk dat het een doel van de kunst is om uit die routine te treden. Als we muziek horen of poëzie of verhalen, dan opent de wereld zich weer. We worden erin getrokken — of eruit — en de ramen van onze perceptie worden gekuist, zoals William Blake zei.’
Volgens Le Guin heeft kunst een sacrale dimensie: ‘Onze cultuur meent dat vertellen niet heilig is; we houden er geen tijd voor vrij. Heilig is voor ons alleen datgene wat georganiseerde religies heilig verklaren. Kunstenaars volgen een sacrale roep, alhoewel sommigen zich zouden verzetten en terugdeinzen als hun werk zo genoemd wordt. Kunstenaars hebben het geluk dat ze over een vorm beschikken waarmee ze zich kunnen uitdrukken: daar zit sacraliteit in, en een verschrikkelijke zin voor verantwoordelijkheid. We moeten het goed doen. Waarom moeten we het goed doen? Omdat dit het hele punt is: het is of goed of slecht.’
Dat is, zegt Le Guin, de grote uitdaging: ‘Als schrijver wil je dat de taal echt significant is en exact uitdrukt wat ze zegt. Daardoor komt het dat de taal van politici, die alleen maar brutale signalen bevat en voor de rest leeg is, iets is wat een schrijver zo ver mogelijk van zich af moet houden. Als je, zoals ik, gelooft dat woorden daden zijn, dan moeten schrijvers verantwoordelijk gehouden worden voor wat hun woorden doen.’
Dat houdt een maatschappelijke opdracht in: ‘We kunnen onze samenleving niet herstructureren zonder de taal te herstructureren. Het ene weerspiegelt het andere.’ Hoezo? ‘Een van de functies van kunst is mensen de woorden te geven die hun toelaten de eigen ervaringen te begrijpen. In elke cultuur zijn er altijd uitgestrekte gebieden van stilzwijgen, en een van de taken van de kunstenaar is om in deze gebieden te trekken en uit die stilte terug te komen met iets om te zeggen. Da’s een van de redenen waarom we poëzie lezen, omdat dichters ons de woorden kunnen geven die we nodig hebben.’

Flor Vandekerckhove

maandag 16 april 2018

De hemden van mijn dochter


— Benny Blasé presenteert de collectie Benny Afriek, aan de Dampoort in Gent. Centraal vooraan zitten mijn dochter en haar vent. Ze worden omgeven door pittige mannen. Ik zie dat ook mijn zoon (extreem links) van de partij is. © Roel Weenink. —

Weet u wat een fair fashion rock & roll label is? Wellicht niet, want er is er maar een in heel Vlaanderen. Dat label vindt u trouwens alleenlijk op mannenhemden en misschien ook op manchetknopen die bij zo’n hemden passen.
Wie alleen T-shirts draagt, denkt hier geen boodschap aan te hebben, maar hij doet er toch goed aan om verder te lezen, want het gaat om kunst en niet zomaar om confectie.
Daar begon het nochtans mee, met confectie. Op een blauwe maandag begon mijn dochter out of the blue mannenhemden op maat te maken, stuk per stuk, onder de spetterende merknaam Benny Blasé. Haar moeder bekeek deze nieuwste ontwikkeling maar met een scheef oog, wat enigszins te begrijpen was, na al de strapatsen die zij betreffende haar dochter alreeds had moeten verwerken.
We zijn inmiddels drie jaar verder en het exclusieve fair fashion rock ‘n’ roll label Benny Blasé heeft intussen pieken & dalen gekend, en vooral veel naaiwerk. Om een lang verhaal kort te maken: zelfs in mijn kleerkast hangt nu een hemd genaamd Benny Blasé!
Haar moeder hoopte dat de markt hiermee volledig verzadigd zou zijn, want de collectie is, zegt mijn dochter, bedoeld voor ‘pittige mannen’ en in die doelgroep moet ik, en dan nog alleen maar met veel goede wil, als een extreem randgeval geduid worden.
Dat was evenwel buiten de waard gerekend, want inmiddels had mijn dochter een artiest leren kennen en ze had die in huis gehaald, waardoor er nu godver een wisselwerking tussen hun werelden ontstaat: ‘We zijn allebei makers en we gaan beiden uit van materialen die onderweg ons pad kruisen.’ 
Vandaar wellicht dat er op mijn koertje een heleboel mikmak ligt die het koppel aan zee gesprokkeld heeft en vervolgens naar mijn huis gesleept, waar het nu ligt te vergaan tot de inspiratie toeslaat. Daar moet ik eerlijkheidshalve aan toevoegen dat ik in mijn tijd eveneens een zeer ijverige strandjutter was; ook wat dat betreft is ze een aardje naar haar vaartje.
Het einde van Benny Blasé is bijlange niet in zicht, integendeel, het begint nog maar: ‘Nu gaan we nog een stukje verder’, zegt mijn dochter, ‘we gaan op zoek naar verschillende uitwerkingen.’ En vervolgens licht ze een tip van het hemd op: ‘mode als beeldende kunst en beeldende kunst als mode. We gaan tot waar deze grens bepaald wordt of waar ze juist verdwijnt.’ 
Wat ze bedoelt met ‘een nieuw niveau van uniciteit’ weet ik niet goed, maar de herhaling van dat ni in nieuw, niveau en uniciteit vind ik wel mooi. Wat ik wel weet is waar het met die woordenstroom naartoe gaat, ook omdat ze aldus afsluit: ‘met als eindfase een totaalspektakel.’  Ha! Een feestje natuurlijk. En het dient gezegd: de feestjes van mijn dochter zijn legendarisch. Enfin, bekijk het hier zelf eens, op de fair fashion rock & roll website van Benny Blasé. Voor pittige mannen! Ik kan het niet genoeg benadrukken.

Flor Vandekerckhove

zaterdag 14 april 2018

Toupet

Nog tijdens het applaus had ik me al achter het gordijn teruggetrokken. Daar, in de coulissen, zocht ik haastig naar de brandladder, en die bracht me naar de steeg achter het gebouw. Ik rende naar de tram.
Mijn lezing had ik afgesloten met de woorden: Lees die dichter! Zijn oeuvre doorstaat de storm der tijden! Dat sloeg nergens op, maar dat kwam doordat ik me razendsnel uit de voeten wilde maken.
Voorafgaand aan die slotwoorden had ik uitgeweid over ‘s mans bundels, maar al sprekend werd ik heel de tijd gekweld door de vraag of je een toupet met spelden vastmaakt of met lijm. En of zo’n haarstukje eigenlijk wel sterk genoeg is om er stormen mee te trotseren. Iets wat van de poëzie van de dichter niet gezegd kon worden, alhoewel ik dat op ’t einde toch wel zei.
Nóg eerder had ik iets over diens jeugdwerk gezegd, terwijl mijn gedachten toen al uitwaaierden naar de vraag of zo’n toupet uit mensenhaar bestaat of uit kunsthaar. Verder vertelde ik het publiek hoe de dichter berooid in de stad arriveerde, een kwestie die me bijlange niet zo interessant leek als de vraag of je zo’n haarstukje met shampoo moet wassen of in de wasmachine.
Dat alles kwam doordat ik bij aanvang het publiek gemonsterd had. Allemaal vrouwen van het type dat gedichten schrijft, maar helemaal achteraan zat een oudere heer, in wie ik meteen meneer Delanghe had herkend.
Nu moet je weten dat meneer Delanghe regelmatig in mijn verhalen opduikt, iets waarvan hij niet gediend is. Vandaar ook dat ik hem probeer te ontwijken. Godver, dacht ik, ik moet zorgen dat ik na mijn lezing meteen verdwijn. Ook was het me meteen opgevallen dat hij er lichtjes anders uitzag. Dat kwam door dat toupetje.
Flor Vandekerckhove

(*) Meer verhalen met meneer Delanghe:


woensdag 11 april 2018

Mijn leven als ontdekkingsreiziger


Nadat ik Land in zicht geroepen had, kwam Zeger Janszone uit zijn kooi en toen hij zijn ogen uitgewreven had, vroeg ik hem: ‘Wat denkt gij, kapitein, is dat land de moeite van ’t ontdekken waard?’ Hij antwoordde kordaat: ‘Jongen, vergeet de visvangst, we gaan aan wal.’ 
Terwijl we naar het strand waadden, Zeger en ik, stond de veldwachter al klaar om ons in de boeien te slaan, met als argument dat de geschiedenis zich herhaalt. Zeger Janszone had hij meteen bij zijn collier, want als er iemand tot de geschiedenis behoort, dan hij toch wel. Zelf kon ik ontsnappen, want ik hoorde nergens bij.
Achter de duinen verschool ik me in de Meiboom, tussen het oprukkende toerisme. De dienster was een meisje waarvan mijn maat Erik de Noorman zou zeggen: Er is al voor minder gevochten in de Tijl. Ik zei haar dat ik dit land juist ontdekt had en dat ik het De Dune zou noemen. Dat vond ze een mooie naam en het leverde me een plek op om de nacht door te brengen. Ge weet hoe diensters zijn.
‘s Anderendaags stapte ik fris & monter naar de bank, die toen nog van Brussel heette, om daar de borgsom af te halen. ‘Geld is geen probleem’, zei de gerant, 'want het woord bankencrisis bestaat nog niet.' Ik sloeg een zak geld over m’n schouder en liep stekerecht naar taximan Maurice Boentges. Hem vroeg ik om me naar de nor te voeren, om daar Zeger vrij te kopen. 
Nadat Maurice een tijd lang, letterlijk en figuurlijk, met me rondgereden had, kwam ik op ’t Sas terecht, en meer bepaald bij begrafenisondernemer Verlinde. Die zei: ‘Ik kan met dat geld niets doen. Kom eens weder als Janszone dood is.’
Vindt u die passage langs Verlindes onderneming een eigenaardige wending? Weet dan dat er ook een oudere versie van dit verhaal bestaat en ook in die versie gaat de tocht langs een soort Verlinde. Die oudere versie werd geschreven door een Nobelprijswinnaar, ik wil maar zeggen. Ik plaats die hieronder, zodat u straks ook daarvan kunt genieten. 
Omdat ik er intussen schoon genoeg van had, vroeg ik Maurice om me naar het schip terug te brengen. De taximan gaf petrol, want in die tijd reden taxi’s nog op petrol.
Daar, waar de branding ruist bij dag & nacht, wenste Maurice me goede vaart, maar niet voordat hij de zak geld in zijn koffer weggeborgen had. Ik zette alle zeilen bij en De Dune werd kleiner & kleiner, tot het land helemaal achter de horizon verdween.
Onderweg passeerde ik de Santa María. De kapitein riep me toe dat hij naar Amerika zeilde, om het te ontdekken, als ware het India. Ik van mijn kant zette koers naar Atlantis, ook een plek die nog gevonden moest worden.
Flor Vandekerckhove

Bob Dylan’s 115th dream


dinsdag 10 april 2018

Rijmdwang en ander ongemak in de schemering


De avond is aan 't vallen
En thuis laat je de luiken neer
Er staat daar nog een mens op straat
Die mens, zie je meteen, is niet van hier

Kijk eens aan, zeg je, een vreemdeling
Je houdt het rolluik op een kier
Zo’n vreemde in de schemering
Hou je best scherp in het vizier

Een droeve blik, het lijf gebogen
Aan heel diens houding is ‘t te zien
Dat is een mens zonder papieren
Zijn soort heb j’ al op ’t scherm gezien

Zo'n mens geeft altijd wel problemen
Hij is een vorm van overlast
Je laat het rolluik naar beneden
Geen kiertje meer, het luik zit ankervast

Je weet wat je moet ondernemen
En belt het nummer van de burgerwacht
Je zegt: Ik eis dat u hem weg komt nemen
En wijken doet de schemer voor de nacht.


Flor Vandekerckhove


maandag 9 april 2018

Marguerite Duras, communist tot in de kist

Na de verzetsjaren wordt Marguerite Duras in 1944 lid van de communistische partij van Frankrijk. Ze is een atypisch lid — een schrijfster die samenwoont met haar man èn met haar minnaar — maar doet wel alles wat de partij haar haar opdraagt, ze wordt zelfs secretaris van de cel in Saint-Germain-des-Prés waar ze woont.
Langzamerhand komt Marguerite Duras in die partij geïsoleerd te staan en op 27 september 1949 deelt ze mee dat ze haar lidmaatschap niet hernieuwt. Omdat haar kameraden erop aandringen schrijft ze, enkele maanden later, een brief met uitleg: ‘Ik zou mijn redenen wel willen geven, ware het niet dat ik weet dat bepaalde kameraden de meest elementaire zullen proberen te verdraaien.’
In maart wordt ze uit de PCF gestoten. Als eerste reden staat daar: ‘zorgvuldig onderzoek van uw algemene politieke houding laat een enorme afwijking zien ten aanzien van de politieke partijlijn, vooral wat kunst en literatuur betreft.’ Men verwijt haar trotskisten te frequenteren, zoals David Rousset, ‘en andere vijanden van de arbeidersklasse’. Ook wordt haar kwalijk genomen dat ze in Saint-Germain-des-Prés nachtclubs bezoekt, ‘een activiteit die krachtig en terecht veroordeeld wordt door de arbeidende bevolking en de eerlijke intellectuelen van het arrondissement.’
Duras antwoordt met een lange brief: ‘Nog een laatste punt. Ik word ervan beschuldigd dat ik het niet eens ben met de partijpolitiek betreffende de kunsten. Heel goed, dat geef ik toe, maar laten we de zaken rechtzetten. De partij zei dat we op deuren moesten kloppen. Ik klopte op deuren. De partij zei dat we fondsen moesten werven. Ik heb geld ingezameld op caféterrassen en elders. De partij vroeg ons — omdat dit cruciaal was — om kinderen van stakers in huis te nemen. Twee maanden lang heb ik de dochter van een mijnwerker in huis genomen. Op de markt heb ik huisvrouwen lid gemaakt, ik heb l'Humanité verkocht, ik heb affiches geplakt (…) Alles wat ik kon doen, heb ik gedaan. Wat ik niet kan doen, is mijn literaire voorkeuren veranderen, ze zijn wat ze zijn, en het zou voor mij fysisch niet mogelijk zijn om ze op te geven (…)’
Wat daar staat spoort sterk met de opvattingen die George Orwell neerschrijft in Writers and Leviathan:Ik denk niet dat hij [de schrijver] zich, louter op basis van zijn gevoeligheid, mag onttrekken aan het gewone, vuile politieke werk. Net zoals alle anderen moet hij bereid zijn lezingen te geven in tochtige zalen, gaan kalken, kiezers werven, pamfletten verdelen, zelfs in burgeroorlogen vechten indien dat nodig blijkt. Maar wat hij verder ook moge doen in dienst van zijn partij, hij zou er nooit mogen voor schrijven. Hij zou moeten duidelijk maken dat zijn schrijven iets apart is.’
Het socialistisch realisme dat de partij haar wil opleggen is er voor Marguerite Duras echt teveel aan. Ze verlaat de partij, maar blijft wel communist. In 1991, enkele jaren voor haar dood, sluit ze een interview af met het geheven hoofd van de pessimist. Er is eigenlijk maar een echt communistisch jaar geweest zegt ze, en dat was 1917. Is er nog hoop, vraagt de journalist haar. ‘Ik weet het niet’, zegt ze, ‘Ik wil het niet weten. Ik ben een communist in mezelf. Ik heb geen hoop meer in de wereld.
Flor Vandekerckhove


Laure Adler. Marguerite Duras. 640 p. Vertaald door Théo Bunckinx. Uitg. De Geus, 1999. Alleen nog tweedehands te koop.

zondag 8 april 2018

Hyacint en Boterbloempje

Ik denk dat ze daar allemaal naar een bloem genoemd werden, en een ervan heette Hyacint. Ze had een iets jonger zusje dat Boterbloempje heette. Hyacint was groot, Boterbloempje klein, Hyacint was nors, Boterbloempje vrolijk.
In de kleuterklas zaten we alle drie in hetzelfde lokaal en met Boterbloempje deelde ik een bank. Dat ging goed, tot Hyacint me kwam zeggen dat ik me niet met Boterbloempje mocht moeien. Ik zei niets en dacht: misschien is dat iets wat oudere zussen doen. Ik moest nog alles leren.
In de lente zaten we met een groepje aan de graskant en mijn nicht had me juist uitgelegd wat kankerblommen waren. Ik vertelde het weetje door aan Boterbloempje, waarop Hyacint heel kwaad werd en zei dat ik haar zus met rust moest laten. Dat vond ik niet fijn. Die graskant lag immers dichter bij mijn huis dan bij ’t hare, waardoor ik meer recht van spreken had dan zij.
Later, ik zat al in de lagere school, ging ik naar de rolschaatsers kijken. Ik zat rustig op het muurtje van ‘t gewemel te genieten, toen Hyacint al schaatsend naar me toekwam om me toe te bijten dat ik daar niet thuishoorde, dat ik maar elders dingen moest gaan uitrichten. Dingen uitrichten? Dat begreep ik niet en ik wilde om uitleg vragen, maar dat kon niet, want ze was alweer aan ’t schaatsen. Nu en dan keek ze om, alsof ze wilde controleren of ik dingen aan ’t uitrichten was. Ik deed een tijdje alsof ik het niet zag en daarna fietste ik weg, traag als om te tonen dat het helemaal uit eigen wil was. Boterbloempje wuifde me stiekem na.
Hier dien ik aan toe te voegen dat al wat ik hierboven schrijf echt gebeurd is, behalve de voorgaande zin. Die heb ik daar gezet omdat ik vond dat het een mooi slot zou zijn. In werkelijkheid wuifde niemand me na, ik stond er alleen voor. Ik fietste naar huis en oefende daar mijn tafel van zeven in; die was de moeilijkste, maar er zat wel een logica in, wat van Hyacint niet gezegd kon worden.

Flor Vandekerckhove

vrijdag 6 april 2018

Ter aarde besteld in eigen tuin

— In de omgeving van Vabre tref je her en der
particuliere begraafplaatsen aan. —
Nadat het protestantisme als ketterij veroordeeld was konden hugenoten in Frankrijk niet langer op het kerkhof terecht, want dat was gewijde grond, en dus geen plek voor ongedoopt tuig. Na het Edict van Nantes (1598) mochten ze wel eigen begraafplaatsen inrichten, maar wanneer dat in 1685 herroepen werd, kwam daar weer een einde aan. Het protestantisme trad in de clandestiniteit — le Désert — en de doden werden in stilte begraven.
De streek rond Vabre, het Franse bergdorpje waar ik mijn vakanties doorbreng, getuigt van die geschiedenis. Je wandelt door berg & dal en je stoot her en der op piepkleine begraafplaatsen, soms maar een enkel graf, soms meer dan tien; soms in de nabijheid van een woning, soms in volle natuur. Soms duidt alleen maar een steen aan dat daar iemand begraven ligt. Maar er zijn er ook met psalmteksten en met het typische Hugenotenkruis.
Het is een traditie die teruggaat tot de Godsdienstoorlogen, maar ook vandaag nog worden daar mensen op die manier begraven. Tot het einde van de XXste eeuw werd de gewoonte trouwens zonder veel omhaal gedoogd. Dat is inmiddels veranderd. Omstreeks de eeuwwisseling heeft een nieuwkomer  — een katholiek, inderdaad ja — klacht neergelegd omdat zo’n graf te dicht tegen zijn nieuwverworven grond ligt. Sindsdien komt er een bodemonderzoek aan te pas, stedenbouwkundige voorschriften en een pak papierwerk. De onderprefectuur van het nabijgelegen stadje Castres krijgt daardoor in 2001 bijna driehonderd aanvragen te verwerken van families die ook in de toekomst aan de traditie willen vasthouden.

Terwijl ik ’t internet afspeur, op zoek naar informatie over die plaatselijke praktijken, stoot ik her en der ook op eigenaardigheden die niet met de streek te maken hebben. Zo vind ik dit merkwaardige beeld van twee grafstenen, gescheiden door een kerkhofmuur. Over de muur heen reiken de twee elkaar de hand. Het onderschrift luidt: Zij was katholiek, hij was protestant, maar hun liefde was sterker. Het heeft me een uurtje gekost om de plek weer te vinden, maar uiteindelijk is ’t me wel gelukt, met dank aan de onvolprezen Wikipedia: kijk eens naar het Graf met de handjes.

Flor Vandekerckhove

woensdag 4 april 2018

Roger De Coster, vreemd in eigen streek


— Ria Lhermitte, weduwe van Roger De Coster 
schreef een monografie over haar man. —
In de bib van De Haan loop ik langs tentoongesteld werk van Roger De Coster (1940-2017). Kleine tableautjes, veel landschappen, veel pastelkrijt. ‘De natuur die Roger tekende of schilderde (…); elke weergave die hij maakte was een eerbetoon aan de Schepper. (…) Zijn vroomheid legde hij in zijn beeldend werk, in de hoop dat de toeschouwers er ook zo naar zouden kijken, hen zou inspireren tot gebed.’ (°)
Zelf ben ik niet meteen onder de indruk, en al helemaal niet van de achterliggende gedachte. Toch is De Coster een boeiende figuur.
Zijn leven kleurt ver buiten de contouren van de plek waar hij is opgegroeid, maar het is wel binnen die contouren dat ik hem hier wil situeren.
In mijn kindertijd leer ik Roger kennen als iemand die 'zich niet kan aanpassen'. Uiteraard is dat iets wat me aangepraat wordt. Het is een beeld dat ik me vorm op basis van wat anderen over hem vertellen, ik zie het in de meewarige blik waarmee buurtbewoners naar hem kijken, een monkellachje hier, een schuine opmerking daar…
In de toeristische wijk van Bredene is er in die tijd maar weinig begrip voor wie niet echt wil meedoen. Dat valt ook licht te begrijpen: alles moet er opgebouwd worden. De wijk bestaat nog maar sinds 1900 en tegen de tijd dat Roger goed en wel heeft leren stappen, heeft men er ook al twee vernietigende oorlogen op zitten. Dat doet iets met de mentaliteit. Iedereen moet al van op jonge leeftijd zijn steentje bijdragen, de mens wordt er elke dag opnieuw aan zijn onmiddellijke nut afgemeten.
In de monografie staat een passage die het treffend omschrijft: ‘Een keer, wanneer de fanfare voorbijkwam in zijn straat te Bredene, liet de jonge Roger de rolluiken omlaag, en zette zich met zijn oor dicht tegen de radio om de muziek van Beethoven te beluisteren. Zijn vader vond dat een schande voor de fanfare, die zo goed geoefend had en recht had op aandacht van de bevolking.’ Wat staat hier anders dan het conflict tussen enerzijds een gemeenschap, waar alles zich nog moeizaam aan ’t vormen is, cultuur incluis, en anderzijds de einzelgänger in spé, de outsider in wording, de eenling die zelfbewust en pretentieus zijn eigen plaats opeist?
Toentertijd was daar geen plaats voor — geloof me, ik weet waarover ik spreek — maar nu zijn we alweer zoveel verder. Inmiddels kennen we de waarde van een uitspraak als deze van Henry David Thoreau: Als iemand geen gelijke pas houdt met de anderen komt dat misschien omdat hij naar een andere tamboer luistert. Laat hem marcheren op de muziek die hij hoort, in wat voor maat ook en hoe ver hij wil.'
Tussen Bredene en Roger De Coster is het nooit echt goed gekomen, niet echt. Maar te laat is het daarvoor nooit. Daarom deze oproep aan mijn dorpsgenoten: wie de man gekend heeft of juist niet; wie actief is in de wereld van kunst & cultuur; wie het penseel ter hand neemt of in hout kerft; wie de stem verheft, om te zingen of om te protesteren; wie de Schepper wil eren of juist niet… moet de monografie over Roger De Coster lezen. For old times' sake. Ge moet!
Flor Vandekerckhove

(°) Ria Lhermitte. Roger J.A.E. De Coster, beeldend kunstenaar en zanger, leven en werk. 80 p. 2018. Uitg. Het beleefde genot, Zedelgem. 25€, plus verzendkosten. Bestellen kan via riamarcellalhermitte@gmail.com.